•  

    

   Od 31. 8. 2022 je ustanovena nová školská rada na období 2022 – 2025 ve složení:

    

   Mgr. Zdeňka Kuxová – předsedkyně školské rady (zástupkyně za pedagogické pracovníky)

   Mgr. Petr Kučera – místopředseda školské rady (zástupce za zřizovatele – MŠMT ČR)

   Bc. Martina Auerová – členka (zástupkyně za osoby odpovědné za výchovu)

    

   Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy a zřizovateli podílet se na správě školy.

   Školská rada:

   • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
   • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
   • schvaluje školní řád, vnitřní řád a navrhuje jejich změny,
   • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních školách,
   • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
   • projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
   • projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
   • podává podněty a oznámení ředitelce školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy,
   • podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy.

     

    

  • Kontakty

   • Dětský domov se školou, základní škola a středisko výchovné péče, Šumperk
   • 583 284 010 - ředitelka, PAM, ekonomka, škola 583 284 011 - středisko výchovné péče 583 284 012 - ved. vychovatel, psycholog, etoped, vychovatelé 583 235 251 - sociální pracovnice, administrativa
   • Vyhlídka 369/1 78701 Šumperk Czech Republic
   • 00843016
   • Mgr. Stanislava Tóthová - ředitelka mail: reditelka@dds-spk.cz Mgr. Tomáš Polák - stat. zástupce mail: zastupce@dds-spk.cz Bc. Viktor Salčík - ved. vychovatel mail: vychovatel@dds-spk.cz Mgr. Roman Chytil - etoped mail: etoped@dds-spk.cz Mgr. Hana Váňová - psycholog mail: psycholog@dds-spk.cz Hana Adamová - ekonom mail: ekonom@dds-spk.cz Eva Luštíková - pers. oddění mail: pers@dds-spk.cz Bc. Martina Auerová - soc. pracovník mail: social@dds-spk.cz Miroslava Prosserová - administrativa mail: osetrov@dds-spk.cz
   • ghy8r8p
   • Pověřenec pro ochranu osobních údajů Mgr. Šárka Jílková, Dis. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 5, 118 12 Praha1 Tel.:+420 234 811 105 E-mail: gdpr@msmt.cz
   • Po - Pá, 8:00 - 13:00
   • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 – Malá Strana
  • Přihlášení